krasnohorska jaskyna

NAJ.sk
slovak hungary english

PEŠIE TURISTICKÉ TRASY

1. Hrad Gemer

Prevýšenie: 116 m.

Časový rozvrh

Gemerská Panica - Bretka

1/2 h

Prielom Muráňa

1/2 h

Pamätný dub

1 h

Šankovská pastva

3/4 h

Gemer

1 h

Spolu:

3 3/4 h


2. Koniarska planina

Prevýšenie: 455 m.

Časový rozvrh

Hrádok - Šebeková

1/4 h

Drieňová studňa

2 1/2 h

Plešivec

2 1/2 h

Spolu:

5 1/4 h


3. Ochtinská aragonitová jaskyňa

Prevýšenie: 455 m.

Časový rozvrh

Ochtiná - Za Ochtinou

1/4 h

Ochtinská aragonitová jaskyňa

1 3/4 h

Hrádok-horáreň

1/4 h

Štítnik

1 3/4 h

Spolu:

4


4. Plešivská planina I

Prevýšenie: 534 m.

Časový rozvrh

Štítnik - Gerlašská skala

2 h

Veľký vrch

1 3/4 h

Dulová

1/2 h

Plešivec

1 h

Spolu:

5 1/4 h


5. Plešivská planina II

Prevýšenie: 465 m.

Časový rozvrh

Rakovnica - Veľký vrch

1 1/2 h

Gerlašská skala

1/2 h

Štítnik1

1/2 h

Spolu:

3 1/2 h


6. Plešivská planina III

Prevýšenie: 482 m.

Časový rozvrh

Slavec - Farkašova samota

2 1/4 h

Veľký vrch

1 h

Knižná

1 h

Spolu:

4 1/4 h


7. Gombasecká jaskyňa

Prevýšenie: 310 m.

Časový rozvrh

Slavec-jaskyňa - Gombasecká jaskyňa

1/2 h

Závozná

1/2 h

Silická ľadnica

1/4 h

Silica

1/2 h

Spolu:

2 1/4 h


8. Bezodná ľadnica

Prevýšenie: 312 m.

Časový rozvrh

Ardovo - Rakytník

1 3/4 h

Silická Brezová

3/4 h

Plešivec

2 1/4 h

Spolu:

4 1/4 h


9. Silická planina I

Prevýšenie: 390 m.

Časový rozvrh

Plešivec - Gombasecká jaskyňa

1 1/4 h

Závozná

1/2 h

Lukáčova bučina

2 1/4 h

Jovice

1/4 h

Spolu:

5 1/4 h


10. Silická planina II

Prevýšenie: 336 m.

Časový rozvrh

Jovice - Lukáčova bučina

1 h

Silica

2 1/4 h

Silická ľadnica

1/4 h

Silická Brezová

3/4 h

Domica

1 1/2 h

Spolu:

5 3/4 h


11. Silická planina III

Prevýšenie: 293 m.

Časový rozvrh

Domica - Kečovo

1/4 h

Pod Dlhým bralom

1 h

Silická Brezová

1/4 h

Silická ľadnica

1/4 h

Silica

1/4 h

Silická Jablonica

1 3/4 h

Hrušov

1 h

Spolu:

5 1/4 h


12. Silická planina IV

Prevýšenie: 419 m.

Časový rozvrh

Hrušov - Zajačia brána

1 1/4 h

Škridlový košiar

1 h

Dievčenská skala

1/2 h

Lukáčova bučina

1/4 h

Jovice

3/4 h

Spolu:

4 1/4 h


13. Náučný chodník Domica a okolie

Prevýšenie: 126 m.

Časový rozvrh

Domica-Aggtelek - Domica

1/2 h

Čertova diera

1/2 h

Domica

1 1/4 h

Spolu:

1 1/4 h


14. Silica

Prevýšenie: 65 m.

Časový rozvrh

Jablonovské sedlo – Zajačia brána

1/4 h

Žedem

1/4 h

Rakyta

1/4 h

Jašteričie jazierko

1/4 h

Silica

1/4 h

Spolu:

2 1/4 h


15. Planina Horný vrch

Prevýšenie: 465 m.

Časový rozvrh

Borka - Lúčanské jazierko

1 1/2 h

Mútna studňa

1 h

Jablonovské sedlo

1 1/4 h

Zajačia brána

1/4 h

Škridlový košiar

1 h

Krásnohorská Dlhá Lúka

1/4 h

Spolu:

6 1/4 h


16. Náučný chodník Zádielska tiesňava

Prevýšenie: 363 m.

Časový rozvrh

Zádiel - Zádielska dolina-horá-reň

1 h

Na Skale

1/2 h

Zádiel

1 1/4 h

Spolu:

3 1/4 h


17. Zádielska planina

Prevýšenie: 610 m.

Časový rozvrh

Dvorníky-Včeláre - Zádiel

1/2 h

Horolezecká chata

1 1/4 h

Bezvody

1 1/4 h

Na Skale

1/4 h

Turniansky hrad

1 h

Turňa nad Bodvou

1/2 h

Spolu:

5 1/4 h


18. Turniansky hrad

Prevýšenie: 370 m.

Časový rozvrh

Turňa nad Bodvou - Turniansky hrad

1 h

Zádiel

1 1/4 h

Spolu:

2 1/4 h


19. Hačavská planina

Prevýšenie: 299 m.

Časový rozvrh

Háj-Miglinc

1 1/4 h

Drienovské kúpele

1 1/4 h

Drieňovec

1/2 h

Spolu:

3 h


20. Hájska dolina

Prevýšenie: 608 m.

Časový rozvrh

Háj - Hačava

1/4 h

Hačava-ráz-cestie

1/4 h

Krížna poľana

1/4 h

Železná brána

1/4 h

Hačava

1/2 h

Spolu:

3 h


21. Jasovská planina

Prevýšenie: 456 m.

Časový rozvrh

Hačava - Železná brána

1/4 h

Horný les

1 h

Teplický les

1 h

Jasov

1 h

Spolu:

3 1/4 h


22. Náučný chodník Jasovská skala

Prevýšenie: 70 m.

Časový rozvrh

Jasov - Jasovský rybník

1/4 h

Jasovská skala

1/2 h

Jasovská jaskyňa

1/4 h

Jasov

1/4 h

Spolu:

1 1/4 h


23. Medzev

Prevýšenie: 589 m.

Časový rozvrh

Jasov - Jasov-ATC

1/4 h

Teplický les-rázcestie so žltou

1 h

dolina Šugov

1/2 h

Železná brána

1 1/4 h

Krížna poľana

1/4 h

Nižný Medzev

1 1/2 h

Spolu:

5 1/4 h


24. Hrad Krásna Hôrka

Prevýšenie: 271 m.

Časový rozvrh

Rožňava - Gombáš

1 1/4 h

Krásna Hôrka

1/2 h

Krásnohorské Podhradie

1/2 h

Spolu:

2 1/4 h

Copyright © JoZo 2006